Yksi toimija, yksi vastuu

Yksi toimija, yksi vastuu

Okuma työstökone ja Fanuc

Ruokolahtelainen ITA Nordic on teollisuuden komponenttivalmistaja, joka tarjoaa helppoa ja luotettavaa koneistettujen osien valmistusta. Asiakkaiden osalta selkeänä trendinä on ollut halu keskittyä omaan ydinosaamiseen ja ostaa suurempia kokonaisuuksia niin, että alihankkijalta ostetaan yksittäisen työvaiheen sijaan valmis kappale tai osakokonaisuus. Tavoitteena on, että jokainen tuotantoketjun lenkki keskittyy omaan ydinosaamiseensa ja jättää muille mahdollisuuden samaan. 

ITA Nordic tuottaa yksittäisten työvaiheiden sijaan asiakkailleen valmiita koneistettuja komponentteja ja osakokonaisuuksia. Palveluprosessi sisältääkin työvaiheet sopimuksesta aina toimitukseen asti niin, että ITA Nordic vastaa myös kaikesta siinä välillä. Työvaiheisiin voi kuulua esimerkiksi omilta kumppaneilta ostettua pintakäsittelyä tai omana työnä tehty kokoonpano ja varastointi. Erityisinä vahvuuksina ovat laatu, toimitusvarmuus ja kilpailukykyiset hinnat. 

Investointeja on tehty voimakkaasti niin laitteisiin kuin myös tiloihin. Erityisesti automatisoinnin astetta on nostettu voimakkaasti tuottavuuden ja joustavuuden lisäämiseksi. Henkilöstöä on palkattu lisää, mutta henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta on kuitenkin samaan aikaan pienentynyt. Kilpailu on kovaa ja investoinnit eivät ole pelkästään kilpailuetu, vaan myös osittain elinehto jota ilman olisi erittäin vaikea pärjätä. 

Yhteistyöltä halutaan jatkuvuutta 
Ensimmäiset CNC-työstökoneet ITA Nordic hankki vuosituhannen vaihteessa, jolloin alkoi yhteinen historia MTC Flextekin kanssa. Sen jälkeen yhteistyö on laajentunut ja syventynyt vuosien saatossa. 

- Aloitimme yksittäisellä koneinvestoinnilla ja hyvien kokemusten jälkeen aloimme ostaa myös kokonaisia robotisoituja tuotantosoluja. Nykyään emme enää ostakaan pelkkiä koneita, vaan hankinnoissa on aina mukana myös automatisointi ja laitteiden integrointi. Samalla kun me olemme siirtyneet myymään entistä valmiimpia komponentteja ja kokonaisuuksia, olemme myös itse halunneet tehdä investoinnit kokonaisuuksina, kertoo ITA Nordicin toimitusjohtaja Tommi Matikainen. 

- Me lupaamme asiakkaillemme kokonaisvaltaista laatua, luotettavuutta ja kustannustehokkuutta. Niiden lupausten täyttämiseksi meidän on saatava samaa myös omilta toimittajiltamme. Siksi luottamus on erittäin tärkeää ja haemme aina pitkäaikaisia yhteistyösuhteita. Asiat hoituvat paljon helpommin, kun tietää että kaikesta ei täydy kantaa erikseen huolta, vaan voi luottaa että asiat toimivat, Matikainen lisää. 

Tuottavuus lähtee laitteista ja automatisoinnista 
CNC-koneita ITA Nordicille on kertynyt jo 15 kappaletta ja robotteja on kymmenen. Lisäksi käytössä on myös FMS-järjestelmä. Laitteissa, kuten toiminnassa yleisestikin on keskeistä tuottaa laatua joka vähintään vastaa asiakkaan odotuksiin ja mieluiten jopa ylittää ne. Myöskään luotettavuudessa ei saa olla ongelmia. Ja kustannustehokkuuden avaintekijänä on hyvä tuottavuus. 

- Luotettavuudessa meidän on vaadittava vähintään samaa, mitä lupaamme itse. Meillä kuitenkin on vastuu omille asiakkaillemme. Okuman kanssa meillä ei ole ollut mitään ongelmia. Yrityskaupan myötä saimme aikanaan yhden koneen vuosimallia 1990, ja se oli käytössä vuoteen 2014 asti. Kappaleiden työstöaikoja olemme saaneet pudotettua jopa 30 prosenttia. Se näkyy välittömästi kilpailukykynä sekä mahdollisuutena säilyttää vanhoja ja hankkia uusia päämiehiä. 

- Automatisoinnin ansiosta voimme ajaa koneita 3 vuorossa niin, että miehitys on vain kahdessa vuorossa. Öisin koneet käyvät ilman jatkuvaa valvontaa. Yövuorojen välttämisellä on omat positiiviset vaikutuksensa myös työssä jaksamiseen. Ja koska selviämme pienemmällä miehityksellä, ei osaajapulakaan iske meihin niin pahasti kuin voisi, Matikainen summaa. 

Pyörien pitää pyöriä tilanteesta riippumatta 
Huollot ITA Nordic on keskittänyt MTC Flextekille, eikä siihen ole näkyvissä muutosta, vaikka Okuman koneiden osalta konerikkojen korjauksesta ei olekaan kokemuksia. 

- Meillä on hyviä kokemuksia huollosta ja konerikkojen korjauksesta muiden konemerkkien osalta. Ammattitaito on ollut hyvää ja hajautettu huoltoverkosto on ollut meille etu, sillä huoltomies on ollut aina saatavilla enintään tuntien varoitusajalle. Niinhän sen toki kuuluukin olla, että kaikki huolto on ennakoivaa ja suunniteltua. Kukaan ei varmaan halua ikäviä yllätyksiä, sanoo Matikainen. 

Kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa 
MTC Flextekille kokonaistoimittajuus on toimintamallin kovaa ydintä. Sitä tehdään jo, ja siinä kehitytään jatkuvasti. 

- Meille kokonaistoimittajana oleminen tarkoittaa halua ja kykyä tuottaa entistä enemmän hyötyä asiakkaalle. Se edellyttää ymmärrystä asiakkaan haasteista ja prosesseista sekä kykyä tarjota niihin ratkaisuja. Toisaalta me myös hallitsemme omia verkostojamme, että saamme myös sidosryhmien potentiaalin hyödynnettyä. Asiakkaalle on pystyttävä tuomaan uutta hyötyä, määrittää MTC Flextekin toimitusjohtaja Tomi Tiitola. 

- Kokonaisuus tarkoittaa myös, että asiakkuudet ovat meille kokonaisuuksia. Asiakkaita pyritään auttamaan myös silloin, jos itse laiteinvestointi hankitaan muualta. Emme voi myydä kaikkia laitteita, mutta voimme silti auttaa. Silloin voimme esimerkiksi auttaa integroinnissa ja automaatiossa muiden laitteiden kanssa ja tuoda myös omaa osto-osaamistamme asiakkaiden käyttöön, Tiitola lupaa. 

ITA Nordic palvelee muun muassa kaivos-, meri-, metsäkone-, prosessi-, energia- ja moottoriteollisuuden lopputuotevalmistajia.